VAK Vysočina

Mezi Vodovody a kanalizace Vysočina s.r.o a VHS stavby a.s. je uzavřen smluvní vztah,
který je základem provozování, udržování a obnovy vodovodů.

ČINNOSTI NA VODOVODECH

Provozní činnosti

obsluha a údržba vodovodů
dle provozních řádů

 

hydrant

Opravárenská činnost

Měření vody

Stavební práce

Náhradní zásobování cisternami

Vyhledávání potrubí a identifikace poruch

Fakturace vodného

Laboratorní kontrola

Poruchová služba

vhs stavby

© Vodovody a kanalizace Vysočina s.r.o.

vak vysočina

GDPR - zásady ochrany osobních údajů