VAK Vysočina

Vodovody a kanalizace Vysočina s.r.o je společnost, která je základem
provozování, udržování a obnovy vodovodů.

ČINNOSTI NA VODOVODECH

Provozní činnosti

obsluha a údržba vodovodů
dle provozních řádů

 

hydrant

Opravárenská činnost

Měření vody

Stavební práce

Náhradní zásobování cisternami

Vyhledávání potrubí a identifikace poruch

Fakturace vodného

Laboratorní kontrola

Poruchová služba

vak vysočina © Vodovody a kanalizace Vysočina s.r.o.

GDPR - zásady ochrany osobních údajů