VAK Vysočina

Vodovody a kanalizace Vysočina s.r.o je společnost, která je základem
provozování, udržování a obnovy vodovodů.

ČINNOSTI NA KANALIZACÍCH

Provozní činnosti

Čistírny odpadních vod


Stokové sítě

 

 

 

 

armatura

Opravárenská činnost

Realizace staveb

Stavební práce související s opravami a údržbou

Stavební práce

Fakturace stočného

Monitoring kanalizace

Laboratorní kontrola

Poruchová služba

vak vysočina © Vodovody a kanalizace Vysočina s.r.o.

GDPR - zásady ochrany osobních údajů