VAK Vysočina

Mezi Vodovody a kanalizace Vysočina s.r.o a VHS stavby a.s. je uzavřen smluvní vztah,
který je základem provozování, udržování a obnovy kanalizací.

ČINNOSTI NA KANALIZACÍCH

Provozní činnosti

Čistírny odpadních vod


Stokové sítě

 

 

 

 

armatura

Opravárenská činnost

Realizace staveb

Stavební práce související s opravami a údržbou

Stavební práce

Fakturace stočného

Monitoring kanalizace

Laboratorní kontrola

Poruchová služba

vhs stavby

© Vodovody a kanalizace Vysočina s.r.o.

vak vysočina

GDPR - zásady ochrany osobních údajů